Zwaveldioxide (SO2)

Wat is het?

Zwaveldioxide is een kleurloos gas met een irriterende geur en smaak (vanaf ongeveer 1.000 μg/m3). Het is zeer wateroplosbaar en heeft een zuur karakter.

Waar komt het vandaan?

SO2 ontstaat vooraal door de verbranding van zwavelhoudende, fossiele brandstoffen zoals kolen en aardolie. De belangrijkste bronnen zijn de olieraffinaderijen en de industrie.

Welke invloed heeft het?

Bij inademing is SO2 irriterend en bij hoge concentraties kan het ademhalingsproblemen veroorzaken, vooral bij personen die aan astma of chronische longziekten lijden. Naast gezondheidseffecten, heeft zwaveldioxide ook nadelige effecten op de vegetatie (zure regen) en op gebouwen (verwering).

Hoe wordt het gemeten?

SO2 wordt gemeten met automatische monitoren die werken volgens het principe van UV-fluorescentie.
Omgevingslucht wordt continu door een absorptiekamer gezogen. De lucht wordt bestraald met UV-licht van een bepaalde golflengte. De aanwezige SO2-moleculen zullen dit UV-licht absorberen en geŽxciteerd worden. Bij het terugvallen van de SO2-molecule naar de grondtoestand wordt UV-straling met een andere golflengte uitgezonden. De intensiteit van deze straling wordt gemeten met een UV-sensor en is evenredig met de SO2-concentratie.


schematische voorstelling van het meetprincipe