Koolstofmonoxide (CO)

Wat is het?

Koolstofmonoxide is een zeer giftig kleur, smaak- en reukloos gas. Het wordt gevormd bij onvolledige verbranding.

Waar komt het vandaan?

De belangrijkste bronnen zijn de industrie en de verwarming van gebouwen.

Welke invloed heeft het?

Overmatige inademing leidt tot zuurstofarmoede in het bloed. Bij heel hoge concentraties doen zich nadelige effecten zoals hoofdpijn, duizeligheid en misselijkheid voor. In de buitenlucht komende dergelijke hoge concentraties niet voor. Echter, binnenshuis kunnen hoge CO-concentraties wel voorkomen. In slecht verluchte ruimtes waar oude verbrandingstoestellen op basis van een vlam actief zijn, kan CO tot dodelijke afloop leiden.

Hoe wordt het gemeten?

CO wordt gemeten met automatische monitoren die werken volgens het principe van gasfiltercorrelatie-IR-absorptie (GFIR).
Buitenlucht wordt continu door een absorptiekamer gezogen. Doorheen deze kamer wordt IR-straling gestuurd en het aanwezige koolstofmonoxide absorbeert een gedeelte van deze straling. Tussen de IR-bron en de absorptiekamer bevindt zich een ronddraaiend correlatiewiel dat een zone bevat gevuld met zuivere stikstof (N2) en een zone gevuld met CO. Deze eerste zone laat alle uitgezonden IR-straling door naar de meetkamer. De tweede zone laat enkel het gedeelte IR-straling door die niet verder zal geabsorbeerd worden door het CO in de meetkamer. het verschil in de signalen is een maat voor de hoeveelheid CO in de omgevingslucht. Andere gassen storen de meting niet, omdat ze aanwezig zijn in beide fasen.


schematische voorstelling van het meetprincipe schematische voorstelling van het meetprincipe