Zwarte koolstof (BC)

Wat is het?

Zwarte koolstof (black carbon; BC) vormt een fractie van PM10 en bestaat voornamelijk uit roetdeeltjes. Roetdeeltjes hebben typisch een grootte van ongeveer 300 nm (= 0,3 μm= 0,0003 mm).

Waar komt het vandaan?

Zwarte koolstof komt voornamelijk voort uit verbrandingsprocessen. De belangrijkste bronnen zijn het verkeer en de gebouwenverwarming.

Welke invloed heeft het?

Korte termijn effecten zijn verhoogde acute ademhalingsproblemen bij volwassenen en vermindering van de longfunctie bij kinderen. Andere effecten zijn verminderde zichtbaarheid, bevuiling van oppervlakten en materialen en bijdrage tot de zure depositie. Roetdeeltjes dragen ook bij tot het broeikaseffect.

Hoe wordt het gemeten?

Zwarte koolstof wordt gemeten met automatische monitoren die tegelijk 2 meetmethodes gebruiken: reflectometrie en transmissie.
Lucht wordt aangezogen door een pomp en in het toestel langs een filter geleid. De zwartekoolstofdeeltjes zetten zich af op de filter. Een lichtbron met een bepaalde golflengte schijnt op de filterband, waardoor het licht verstrooid wordt. Meerdere photodetectoren meten vanuit verschillende hoeken de reflectie en de transmissie van de lichtstraal. Naarmate er meer zwartekoolstofdeeltjes op de filterband komen, absorberen deze meer van het licht, waardoor de intensiteit van het gereflecteerde en getransmitteerde licht daalt. Uit de afzwakking van de lichtintensiteit die de photodetectoren meten, wordt de zwartekoolstofconcentratie berekend.


schematische voorstelling van het meetprincipe