Hoe meten wij?

Waar halen wij onze gegevens?

De Vlaamse Milieumaatschappij beheert verschillende telemetrische ( = controleerbaar en bestuurbaar vanop afstand) meetstations verspreid over gans Vlaanderen. Met behulp van speciale toestellen meten deze meetstations de hoeveelheid verontreinigende stoffen aanwezig in de buitenlucht. Zwaveldioxide, stikstofoxiden, fijn stof (PM10 en PM2,5) en ozon zijn voorbeelden van verontreinigende stoffen. Elke 10 seconden wordt de hoeveelheid van de verontreinigende stof bepaald. Na 30 minuten wordt er voor elke stof een gemiddelde waarde berekend. Deze gemiddelde halfuurswaarden worden elk uur doorgestuurd naar een centrale databank. Vanuit deze databank worden de meetwaarden doorgestuurd naar het internet. Dit betekent dat alle meetwaarden en berekeningen die je te zien krijgt elk uur geactualiseerd worden. Deze meetwaarden hebben wel nog geen eindvalidatie ondergaan.

Door in de zijnavigatie door te klikken kan u uitgebreide informatie over de berekening van de luchtkwaliteitsindex, smog en de verschillende luchtverontreinigende stoffen raadplegen.

Waarom staan onze meetgegevens in Universal Time (U.T.)?

Alle meetresultaten worden weergegeven in Universal Time (U.T.) of wereldtijd. Deze tijd is overal in de wereld dezelfde. Om gemakkelijker te kunnen werken en geen problemen te hebben bij omschakeling tussen winter- en zomertijd, maken alle wetenschappelijke toepassingen (zoals computers) gebruik van deze standaardtijd.
Om de lokale Belgische tijd te bekomen, moet je in de winter 1 uur bij de U.T.-tijd tellen en in de zomer 2 uur.