Luchtkwaliteitsindexen

Laatste meetgegevens
vrijdag 18 augustus 2017 om 08u00 UT
van universele tijd naar Belgische tijd
vrijdag 18 augustus 2017 om 10u00 CET

PM10uitstekend

Hier vindt u de luchtkwaliteitsindexen berekend voor vrijdag 18 augustus 2017. Meer informatie over de vervuilende stof kan u opvragen door de link op de naam van de respectievelijke stof te volgen. Voor meer gedetailleerde resultaten en eventueel andere vervuilende stoffen waar geen index voor berekend wordt kunt u kijken naar de uurconcentraties.


Fijn stof < 10μm (PM10)

Wat is het?

Zwevend stof is een verzamelnaam voor de vloeibare en vaste deeltjes met uiteenlopende samenstellingen en afmetingen die rondzweven in de buitenlucht. PM10 is een onderdeel hiervan en omvat de deeltjes kleiner dan 10 μm (1 μm = 1 micrometer = 10-6m = 0.000001 m).

Waar komt het vandaan?

De belangrijkste bronnen van stof zijn het verkeer, de land- en tuinbouw, resuspensie en de industrie.

Welke invloed heeft het?

PM10-stofdeeltjes kunnen tot diep in de longen doordringen. De schadelijke invloed van stof is onder meer afhankelijk van de samenstelling van het stof en kan daarom toxisch of kankerverwekkend zijn. Blootstelling kan leiden tot ademhalingsproblemen en een verminderde levensverwachting.

Hoe wordt het gemeten?

Binnen het telemetrisch meetnet wordt PM10 gemeten met automatische monitoren die werken volgens het principe van beta-absorptie. Een selectieve inlaatkop zorgt ervoor dat alleen het PM10-stof het toestel wordt binnengezogen. De stofdeeltjes worden afgezet op de filterband. Een radioactieve bron zorgt voor het uitzenden van β-stralen. De aanwezige stofdeeltjes op de filterband absorberen een deel van de β-stralen. De verzwakking van deze β-stralen is een maat voor de massa stof op de filterband. De toename in massa gedeeld door het aangezogen volume geeft de concentratie.


schematische voorstelling van het meetprincipe

Daarnaast meet de VMM ook PM10 met automatische monitoren die werken volgens het principe van oscillerende microbalans en semi-automatische toestellen die werken volgens de gravimetrische referentiemethode.

Wij streven er naar u op deze website de meest actuele gegevens aan te bieden.
Hou er wel rekening mee dat deze nog niet gevalideerd zijn.