Luchtkwaliteitsindexen

Laatste meetgegevens
vrijdag 18 augustus 2017 om 10u00 UT
van universele tijd naar Belgische tijd
vrijdag 18 augustus 2017 om 12u00 CET

NO2uitstekend
PM10uitstekend

Hier vindt u de luchtkwaliteitsindexen berekend voor vrijdag 18 augustus 2017. Meer informatie over de vervuilende stof kan u opvragen door de link op de naam van de respectievelijke stof te volgen. Voor meer gedetailleerde resultaten en eventueel andere vervuilende stoffen waar geen index voor berekend wordt kunt u kijken naar de uurconcentraties.


Stikstofdioxide (NO2)

Wat is het?

Stikstofdioxide (NO2) is een giftig, roodbruin gekleurd gas dat slecht ruikt en irriteert. Samen met stikstofmonoxide (NO) – een kleur-, reuk- en smaakloos gas dat weinig toxisch is - worden deze gassen aangeduid als stikstofoxiden (NOx).

Waar komt het vandaan?

Stikstofoxiden ontstaan bij hoge verbrandingstemperaturen door oxidatie van stikstof in de lucht. De belangrijkste bronnen zijn: het verkeer, de industrie en de gebouwenverwarming.

Welke invloed heeft het?

Stikstofoxiden hebben een nadelige invloed op de gezondheid, dragen bij tot de vorming van ozon en spelen een belangrijke rol in de milieuverzuring. Kleine kinderen en astmapatiënten of personen met chronische ademhalingsziekten zijn het meest gevoelig aan NO2-blootstelling.

Hoe wordt het gemeten?

NOx worden gemeten met automatische monitoren die werken volgens het principe van chemiluminescentie.
De omgevingslucht wordt in het toestel gezogen, waar het in 2 delen wordt gesplitst. Eén deel wordt gebruikt voor de meting van de NO-concentratie, het tweede deel voor de meting van de NOx(NO + NO2)-concentratie. Dit tweede deel wordt eerst door een katalytische convertor geleid, waar het aanwezige NO2 wordt gereduceerd tot NO. In de reactiekamer reageert NO met in het toestel geproduceerde ozon en aangeslagen stikstofdioxide (NO + O3 => NO2* + O2) vormt. Het aangeslagen NO2 gaat naar de grondtoestand over na de uitzending van straling (NO2* => NO2 + straling). De intensiteit van deze straling is rechtstreeks evenredig met de concentratie aan NO voor het eerste deel en met de concentratie aan NOx (NO + NO2) voor het tweede deel. Door aftrekking van de NO-concentratie van de NOx-concentratie bekomt men de concentratie aan NO2.

schematische voorstelling van het meetprincipe
schematische voorstelling van het meetprincipe

Wij streven er naar u op deze website de meest actuele gegevens aan te bieden.
Hou er wel rekening mee dat deze nog niet gevalideerd zijn.