Luchtkwaliteitsindexen

Laatste meetgegevens
vrijdag 18 augustus 2017 om 10u00 UT
van universele tijd naar Belgische tijd
vrijdag 18 augustus 2017 om 12u00 CET

Voor vrijdag 18 augustus 2017 zijn er geen gekende luchtkwaliteitsindexen van zwaveldioxide (SO2), stikstofdioxide (NO2), ozon (O3), fijn stof < 10μm (PM10) en fijn stof < 2,5μm (PM2,5)
Er kunnen echter wel meetgegevens zijn van andere stoffen waarmee geen index berekend wordt. Zie hiervoor bij uurconcentraties.

Wij streven er naar u op deze website de meest actuele gegevens aan te bieden.
Hou er wel rekening mee dat deze nog niet gevalideerd zijn.